Листа на вработени во Агенцијата за иселеништво

0
252
 1. Виолета Секулова – Раководител на Сектор за општи, правни и финансиски работи, службен е-маил: vikis@minisel.gov.mk
 2. Билјана Костова – Раководител на Сектор за одржување и унапредување на врските со иселеништвото, службен е-маил: biljana@minisel.gov.mk
 1. Искра Тројачанец Најденовска – Раководител на Одделение за унапредување на врските со иселеништвото, комуникација и информирање, службен е-маил: iskra@minisel.gov.mk
 1. Дора Ангелова – Раководител на Одделение за економски работи, културен развој и реинтеграција, cлужбен е-маил: dora@minisel.gov.mk
 1. Јагна Трајкова – Советник за финансиско материјално работење, службен е-маил: jagna@minisel.gov.mk
 1. Нусрет Ковачи – Соработник преведувач, cлужбен е-маил: nusret@minisel.gov.mk
 1. Мирвете Лимани – Помлад соработник за култура на иселеници од албанско етничко потекло, cлужбен е-маил: mirvete@minisel.gov.mk
 1. Зоран Спасов – Советник за култура, службен е-маил: zoki@minisel.gov.mk
 1. Ганимете Идризи – Помлад соработник за човечки ресурси, cлужбен е-маил: ganimete@minisel.gov.mk
 1. Снежана Лазеска Ѓорѓиевска – Советник за економски работи, cлужбен е-маил: snezana@minisel.gov.mk
 1. Ацо Павловски – Самостоен референт за пресметка на плата и благајнички работи, cлужбен е-маил: acop@minisel.gov.mk
 2. Зоран Арсов – Советник за комуникација и соработка, cлужбен е-маил: zoran@minisel.gov.mk

ОСТАВЕТЕ ОДГОВОР

ве молиме внесете го вашиот коментар!
ве молиме внесете го вашето име овде