Офицер за заштита на личните податоци 

0
944

Билјана  Костова  –  Офицер за заштита на личните податоци

biljana@minisel.gov.mk

075 217 205